Hart voor Brabant

Wijkfoto Den Bosch

De foto van de wijken in ’s-Hertogenbosch laat zien hoe het op wijk- en buurtniveau staat met de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Het is een nieuw signaleringsinstrument, waarin informatie van GGD Hart voor Brabant, gemeente 's-Hertogenbosch, Farent en MEE in één overzicht is gebundeld.

richard