Presentatie afbeelding
Wijkfoto Den Bosch - afwijking t.o.v. de gemeente - Kind 0-11 jaar
2019
Moeite met rondkomen0,58
Door geldgebrek geen deelname activiteiten0,19
Door geldgebrek geen lid (sport)club1,42
Gezin laag inkomen, kinderen 6-11 jaar5,00
Geldgebrek risicovol voor gezondheid/welzijn kind1,11
Door ziekte niet naar school gegaan-0,46
Ouder bezorgd over schoolprestaties kind0,81
Kind taal/spraakprobleem-0,49
Door geldgebrek geen opvang kind na school5,00
Cliënten Farent/MEE, probleem school2,45
Kind is gelukkig0,84
Risico psychosociale problemen-0,16
Ouder bezorgd dat kind gepest wordt0,81
Kind komt voor zichzelf op-1,20
Ouder bezorgd over hoe tevreden kind is met zichzelf-0,16
Cliënten Farent/MEE, probleem pesten1,41
Gezondheid kind (zeer) goed1,50
Heeft langdurige aandoening(en)-1,64
(Ernstig) overgewicht-0,55
Ouder had contact met huisarts over kind0,63
Beweegt voldoende-0,85
Sport minimaal wekelijks-0,58
Speelt weinig buiten1,47
Ouder mist veilige speelplek in buurt0,15
Kind in huis aan (sigaretten)rook blootgesteld0,37
Brengt veel tijd door met computer/TV/smartphone-0,87
Kind woont in prettige buurt om op te groeien2,37
Kind komt vaak bij andere gezinnen in buurt0,61
Lid (sport)vereniging-0,66
Ouder erg belast door zorgen (ontwikkeling) kind-0,41
Ouder bezorgd over (ontwikkeling) kind-0,17
Ouder kan met opvoedingsvragen terecht bij familie/ bekenden0,30
Ouder tevreden over aanbod opvoedondersteuning-1,61
Ouder stelt grenzen aan beeldschermtijd-0,69
Ouder stimuleert kind om te bewegen-0,46
Cliënten Farent/MEE, probleem huiselijke relaties-2,71
Cliënten Farent/MEE. probleem opvoeding-0,46
Eenheid: z-score
Bron: GGD HvB, Gemeente 's-Hertogenbosch, Farent/MEE